Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-38 (14) (archiwalny) (2020) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
PIT-39 (5) (2013) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39 (5) (2013) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

2.01
2439
Wersja: (5)
Obowiązywał od 22.11.2013 do 31.12.2014

Do czego stosuje się PIT-39 (5)

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.

Składając zeznanie podatkowe, należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego (poz. 1/2), tj. NIP albo numer PESEL.
Numer PESEL wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:

  • nie prowadziły działalności gospodarczej,

  • nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,

  • nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne, jak i podatku, np. z tytułu zatrudnienia pracownika).

Osoby, które nie spełniają chociaż jednego z powyższych warunków, wpisują NIP.

Więcej informacji na temat formularza PIT-39: e-pity.pl/pit-39/

Możesz też wypełnić [PIT-39 w Programie e-pity online]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1303).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF