Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-40 (22) (archiwalny) (2015, 2016) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40 / PIT-40Z)
PIT-40 (17) (2011, 2012) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-40 (17) (2011, 2012) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

00
1642
Wersja: (17)
Obowiązywał od 01.01.2011 do 22.11.2013

Do czego stosuje się PIT-40 (17)

PIT-40 jest to formularz dotyczący rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Na podstawie złożenia PIT-12 przez pracownika, płatnik składa deklarację roczną za podatnika w terminie do końca lutego oraz przesyła ją bezpośrednio do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika i jeden egzemplarz przekazuje podatnikowi.

PIT-40 mogą składać:

  • zakłady pracy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • osoby prawne, dokonujące wypłat emerytur i rent z zagranicy,
  • jednostki, dokonujące wypłat stypendiów,
  • areszty śledcze i zakłady karne,
  • centra integracji społecznej, wypłacające świadczenia.

W PIT-40 nie ma możliwości wskazania organizacji pożytku publicznego, na rzecz której pracownik chciałby przekazać 1% podatku.

Zgodnie z ast.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2013 r. poz. 749, z późn. zm.), płatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnym zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, zwraca się ją podatnikowi w gotówce.

Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Formularz obowiązywał do rozliczeń przychodów / strat uzyskanych lub poniesionych w latach 2011-2012.
Więcej informacji na temat formularza PIT-40: www.platnik.e-pity.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF