Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PIT-40 (22) (archiwalny) (2015, 2016) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika (PIT-40 / PIT-40Z)
PIT-40 (19) (2013) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

PIT-40 (19) (2013) (archiwalny) Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

00
2880
Wersja: (19)
Obowiązywał od 22.11.2013 do 31.12.2014

Do czego stosuje się PIT-40 (19)

PIT-40 jest to formularz dotyczący rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Na podstawie złożenia PIT-12 przez pracownika, płatnik składa deklarację roczną za podatnika w terminie do końca lutego oraz przesyła ją bezpośrednio do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika i jeden egzemplarz przekazuje podatnikowi.

PIT-40 mogą składać:

  • zakłady pracy,
  • rolnicze spółdzielnie produkcyjne,
  • osoby prawne, dokonujące wypłat emerytur i rent z zagranicy,
  • jednostki, dokonujące wypłat stypendiów,
  • areszty śledcze i zakłady karne,
  • centra integracji społecznej, wypłacające świadczenia.

W PIT-40 nie ma możliwości wskazania organizacji pożytku publicznego, na rzecz której pracownik chciałby przekazać 1% podatku.

Zgodnie z ast.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2013 r. poz. 749, z późn. zm.), płatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatnika a podatkiem należnym zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec roku następującego po roku podatkowym, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, zwraca się ją podatnikowi w gotówce.

Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Wzór stosuje się od 23 listopada 2013 r. do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Więcej informacji na temat formularza PIT-40: www.platnik.e-pity.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2013 poz. 1303).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF