Dziennik Gazeta Prawna
POG-4 (2) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od gier

POG-4 (2) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od gier

00
1330
Wersja: (2)
Obowiązywał do 31.01.2010

Do czego stosuje się POG-4 (2)

Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier:

  • prowadzących kasyna gry, salony gier na automatach oraz urządzających loterie pieniężne, zakłady wzajemne, a także podatników podatku od gier prowadzących gry telebingo i wideoloterie,
  • urządzających gry liczbowe,
  • urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową,
  • urządzających gry na automatach o niskich wygranych i opłacających podatek od gier w formie zryczałtowanej.

Deklarację składają podatnicy podatku od gier, zwani dalej ”podatnikami” z wyłączeniem podatników prowadzących salony gry bingo pieniężne.

Formularz POG-4 należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art.42a ust.2 i 4 ustawy).

Miejsce składania: Naczelnik urzędu celnego właściwy zgodnie z art.42b ust.1 pkt 1-3 ustawy, zwany dalej "organem".

Podstawa prawna

- Art.42a ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz.27, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od gier (Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1827)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF