PoPSR Prośba o potwierdzenie stanów rozrachunków

Wersja: 10.02.2020 | Pobrań: 3666
Brak głosów

Opis: PoPSR Prośba o potwierdzenie stanów rozrachunków

Czynność potwierdzenia stanów wzajemnych rozrachunków inicjowana jest przez wierzyciela i zobowiązuje dłużnika do odpowiedzi w formie potwierdzenia zgodności wskazanych sald lub wskazania niezgodności i wartości kwestionowanych, a także podnoszonych przyczyn niezgodności. Potwierdzenie stanu kont prawidłowo uzupełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania jest podstawą uznania długu i stanowi podstawę do powództwa cywilnego ze strony wierzyciela.

Potwierdzenie stanów rozrachunków stanowi jedną z obowiązkowych metod inwentaryzacji majątku jednostki, która odbywać się powinna na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W zależności od rodzaju majątku podlegającego spisowi różnicowana jest częstotliwość prowadzonych czynności oraz metody ustalania stanu składników majątku.

Prośba o potwierdzenie stanu sald, a także i odpowiedź przekazane mogą być zarówno w formie dokumentu pisemnego – przesłanego pocztą listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, jak i w formie elektronicznej. 

W zależności od reakcji kontrahenta, wierzyciel występujący z wnioskiem o potwierdzenie stanu rozrachunków:

  • może uzyskać potwierdzenie zgodności stanu kont ze stanem stwierdzanym przez kontrahenta,
  • uzyskać może informację o kwestionowaniu wierzytelności wskazanych w piśmie – co spowoduje u niego obowiązek porównania danych z ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi, powództwami oraz kwotami kwestionowanymi  i weryfikację ich  realnej wartości; na kwoty wątpliwe do egzekucji należy dokonać odpisu aktualizacyjnego,
  • może nie uzyskać potwierdzenia inwentaryzacyjnego w efekcie czego inwentaryzacji należności dokonać należy w  drodze  porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi oraz weryfikacji realnej wartości tych należności.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330), tj. z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.