POPSW Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Wersja: 15.04.2016 | Pobrań: 642 | Obowiązuje od: 2016-04-15
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: POPSW Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

Osoba obwiniona w postępowaniu w sprawie o wykroczenie ma prawo do składania wyjaśnień lub ich odmowy bez podania przyczyny. Może również korzystać z pomocy obrońcy prywatnie lub sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu. Jeśli jednak oskarżony zostanie skazany, może zostać obciążony kosztami. W przypadku gdy nie zna języka polskiego, może bezpłatnie korzystać z pomocy tłumacza.

Oprócz ww. praw, obwiniony ma również prawo do:

  • otrzymania odpisu wniosku o ukaranie,
  • prawo do wglądu w akta sprawy,
  • złożenia wniosku o skazanie i zaproponować karę (bez rozprawy lub postępowania dowodowego),
  • może złożyć wniosek o przesłuchanie świadków lub przeprowadzeniu innych dowodów (wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o terminie rozprawy).

Obwiniony nie musi dowodzić swojej niewinności, jednak musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie oględzin ciała, przeprowadzenie badań, pobranie odcisków palców, fotografowanie i przekazywanie tych informacji innym osobom. Ponad to jest zobowiązany poddać się badaniom psychologicznym, psychiatrycznym i badaniom, które wiążą się z dokonaniem zabiegów na ciele oraz pobraniem wymazu ze śluzówki policzków (o ile jest to konieczne).

Oskarżony w postępowaniu ma obowiązek o informowaniu każdej zmiany miejsca pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, wskazaniu adresu korespondencyjnego - szczególnie w sytuacji, gdy przebywa za granicą. Jeśli formalności nie zostaną dopełnione – rozprawa może zostać przeprowadzona pod nieobecność osoby a pismo doręczone na inny adres.

Obwiniony podpisuje pouczenie po zapoznaniu się z przysługującymi mu prawami oraz obowiązkami.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie (Dz.U. 2015 poz. 769);
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach obwinionego w postępowaniu w sprawie o wykroczenie (Dz.U. 2016 poz. 511).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.