Dziennik Gazeta Prawna
POTP Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych

POTP Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych

1.01
595
Wersja: 28.05.2014
Obowiązuje od 28.05.2014

Do czego stosuje się POTP

Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych jest to  formularz przeznaczony dla osoby  uprawnionej do ubiegania się o pozwolenie na odroczenie czyli osoby zobowiązanej do zapłacenia należności. W praktyce osobą tą jest dłużnik, a więc zgłaszający zwany Wnioskodawcą (osoba składająca zgłoszenie celne we własnym imieniu i na swoją rzecz, jak i przedstawiciel pośredni). Pozwolenie na odroczenie terminu płatności należności celnych jest odpowiedzią Dyrektora Izby Celnej, do której wcześniej zwrócił się Wnioskodawca składając komplet dokumentów w tym Wniosek o udzielenie/zmianę pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności celnych. Pozwolenie jest wydawane  w momencie pozytywnie rozpatrzonego zgłoszenia i daje prawną możliwość odroczenia płatności należności  celnej przez dłużnika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odraczania terminu płatności należności celnych (Dz.U. 2014 poz. 605).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF