PP 99 Żądanie dosyłania przesyłek i przekazów pocztowych - Poczta Polska S.A.

Wersja: 24.07.2015 | Pobrań: 1140
Brak głosów

Opis: PP 99 Żądanie dosyłania przesyłek i przekazów pocztowych - Poczta Polska S.A.

Formularz przeznaczony jest dla osób lub firm, które zmieniają miejsce zamieszkania i chcą, aby przesyłki pocztowe i wszelka korespondencja kierowana do nich, była przekazywana przez Pocztę Polską już na nowy adres. Dotyczy to zarówno osób, które zmieniają miejsce zamieszkania na stałe bądź też na krótki okres czasu np. wynajęcie mieszkania.

Wypełniając formularz należy podać dokładny adres, z którego przesyłki i przekazy pocztowe będą dosyłane oraz dokładny adres, na który chcemy, aby przesyłki były dostarczane. Ważne jest, aby przy wypełnianiu podać na jaki okres ma obowiązywać dane żądanie dosyłania poczty.

Dosłaniu nie podlegają:

  • pisma w postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym, sądowo - administracyjnym, podatkowym jak również pisma w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • przesyłki z zawartością żywych roślin i zwierząt, ptactwa domowego, pszczół oraz próbek z mlekiem;
  • przesyłki: gabarytowe, pobraniowe, biznesowe, Pocztex, E-przesyłki, EP-PZW, telegramy pocztowe oraz przesyłki na warunkach szczególnych. 

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.