PPI Pełnomocnictwo pocztowe - Inpost

Wersja: 24.07.2015 | Pobrań: 1809
Brak głosów

Opis: PPI Pełnomocnictwo pocztowe - Inpost

Formularz przeznaczony jest dla osób lub firm, które nie mają możliości osobistego odbioru awizowanej korespondencji. Do tej czynności możemy upoważnić inną osobę w formie pełnomocnictwa pocztowego. Pełnomocnictwo pocztowe powinno zostać udzielone przez adresata w placówce pocztowej operatora pocztowego. Przy udzielaniu takiego pełnomocnictwa, niezbędna jest obecność osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz pracownika operatora pocztowego.

Pełnomocnictwo powinno zawierać:

 

  • imiona i nazwiska osób upoważnianej i upoważniającej wraz z danymi z dokumentu tożsamości ze zdjęciem (numer i seria);
  • informację, na jaki okres jest wystawiane, wraz z podaniem adresu, którego dotyczy oraz co obejmuje (zakres pełnomocnictwa);
  • własnoręczny podpis mocodawcy.

W przypadku, gdy adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, pełnomocnictwo pocztowe może zostać udzielone w miejscu jego pobytu. Konieczne jest wówczas okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (art. 38 ust. 3 ustawy Prawo pocztowe). Istnieje również możliwość, aby pełnomocnictwo zostało udzielone poza placówką.

Należy pamiętać, że złożone pełnomocnictwo pocztowe może zostać odwołane przez mocodawcę w każdym czasie (art. 38 ust. 5 ustawy Prawo pocztowe).

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy (Prawo pocztowe), zarówno za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego, jak również za jego odwołanie operator pocztowy może pobrać opłatę pod warunkiem, że opłata za tę czynność została określona w cenniku usług pocztowych.

Podstawa prawna:

art. 38 ust. 3 ustawy - Prawo pocztowe

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.