PUZENA Pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Wersja: 27.07.2015 | Pobrań: 582 | Obowiązuje od: 2015-07-01
Brak głosów

Opis: PUZENA Pouczenie o uprawnieniach zatrzymanego na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Osoba zatrzymana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ma prawo do:

 • informacji o przyczynie zatrzymania,
 • składania wyjaśnień lub ich odmowy,
 • kontaktu z adwokatem i rozmowy,
 • korzystania z pomocy obrońcy lub obrońcy z urzędu, wyznaczonego przez sąd,
 • korzystania z pomocy tłumacza,
 • otrzymania protokołu zatrzymania i wglądu w akta sprawy,
 • powiadomienia bliskich osób o zatrzymaniu,
 • kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielem dyplomatycznym - jeśli nie jest obywatelem polskim,
 • oskarżony może złożyć zażalenie w ciągu 7 dni od zatrzymania,
 • jeśli anulowane zostały przyczyny zatrzymania lub minęło 48 godzin, oskarżony ma prawo do natychmiastowego zwolnienia,
 • otrzymania odpisu europejskiego nakazu aresztowania, prawo do informacji o jego treści (otrzymane informacje powinny być przetłumaczone),
 • opieki medycznej.

Ponadto zatrzymany ma prawo złożyć oświadczenie, w którym wyraża zgodę na ściganie za inne przestępstwa niż ujęte we wniosku oraz zgodę na wykonanie kary za te uczynki. Zgoda nie może zostać cofnięta. Skutkiem złożenia takiego oświadczenia jest przyspieszenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania. Aresztant może w ciągu 3 dni od ogłoszenia postępowania złożyć zażalenie.

Oskarżony może zostać zatrzymany na czas nie dłuższy niż 7 dni (przed wpłynięciem nakazu aresztowania) na wniosek państwa lub na czas nie dłuższy niż 100 dni (na czas niezbędny do przekazania nakazu). 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach zatrzymanego w postępowaniu karnym (Dz.U. 2015 poz. 835)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.