PzWM Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Wersja: 24.08.2015 | Pobrań: 728
4 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (1 głos)

Opis: PzWM Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej (np. administratorowi) – mogą również wybrać ten zarząd spośród własnych członków. Nie zmienia to jednak prawa do decydowaniu o losie wspólnoty na zwoływanych cyklicznie zebraniach.

W późniejszym etapie funkcjonowania wspólnoty, działa ona zatem na podstawie zebrań członków, którzy podejmować mogą decyzje co do kwestii dotyczących części wspólnej nieruchomości oraz kwestii obejmujących ogół spraw dotyczących nieruchomości.

Co do zasady na pierwszym zebraniu powinna zostać podjęta stosowna uchwała, która wyłoni członków zarządu oraz muszą zostać ustalone inne sprawy związane z rozpoczęciem funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. 

Na kolejnych zebraniach dochodzić powinno do rozpatrywania i udzielania absolutorium z działalności zarządu, przegląd spraw bieżących, podejmowanie decyzji w sprawach wspólnych (np. sprzątania posesji, ochrony nieruchomości, ustalenia regulaminu wspólnoty, przekazywania odpowiednich uprawnień administratorowi, rozstrzyganie spraw konfliktowych między współwłaścicielami).

Protokół z zebrania może zatem posiadać wiele pozycji, które powstają już w trakcie samego zebrania. Zarząd powinien na bieżąco reagować na zebraniu na wnioski ze strony współwłaścicieli i umieszczać ich postulaty wśród spraw bieżących oraz odpowiednio protokołować ich podjęcie.

Podstawa prawna:

Art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.