Aktualnie obowiązujący druk

RUPBW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wersja: 06.02.2013 | Pobrań: 7630 | Obowiązuje do: 2016-12-31
3.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)

Opis: RUPBW (archiwalny) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest oświadczeniem woli, złożonym przez jedną stronę stosunku pracy, powoduje natychmiastowe ustanie zawartej umowy. Może złożyć ją zarówno pracownik jak i pracodawca w formie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniającej ustanie umowy. Oświadczenie powinno zawierać pouczenie o przysługujących pracownikowi prawach, czyli informację o możliwości złożenia wniosku o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. Taki wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy. 

Pracodawca może rozwiązać umowę w przypadku:

  • ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, 
  • popełnienia przestępstwa,
  • zawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy.

Pracownik może rozwiązać umowę w wyjątkowych okolicznościach:

  • jeśli wydane zostanie orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie,
  • gdy pracodawca dopuści się naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r.
- § 6 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
- załącznik nr 6 do ww. rozporządzenia.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.