Dziennik Gazeta Prawna
SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

SFJSOI ID (1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

5.01
1269
Wersja: (v.1-2)
Obowiązuje od 01.09.2019

Do czego stosuje się SFJSOI ID (1)

Formularz SFJSOI ID jest załącznikiem do elektronicznego sprawozdania finansowego organizacji innej. 

Sprawozdanie organizacji innej (SFJSOI) jest to wzór sprawozdania dla pozostałych jednostek zobowiązanych do składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dla których nie opublikowano dedykowanych schem (np. dla samorządowych zakładów budżetowych, posiadających status podatnika CIT). To sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o schemę Organizacja inna, która nie jest dedykowana dla jednostek raportujących wg MSR.

Schema Organizacja inna może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia sprawozdań finansowych sporządzanych na podstawie przepisów innych niż ustawa o rachunkowości.

Formularz SFJSOI ID służy do dołączania do sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej zgodnej z zał. nr 12 Obwieszczenia Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342). W załączniki Informacji dodatkowej podaje się dane dotyczące wprowadzenia do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Wypełniony załącznik Informacji dodatkowej (SFJSOI ID) automatycznie zostanie zapisany jako plik pdf i zostanie dołączony do pozostałych załączników będących elementami sprawozdania finansowego. Po wygenerowaniu sprawozdania w pliku XML JPK_SF będzie możliwe jego wysłanie do Szefa KAS i otrzymanie potwierdzenia wysłania (tzw. UPO).

Generowanie sprawozdań finansowych w pliku XML JPK_SF  jest dostępne w programie fillup tylko po wykupieniu abonamentu fillup na moduł e-Sprawozdania Finansowe. Formularze JPK_SF nie są dostępne w 30 dniowej wersji próbnej programu oraz nie ma możliwości ich opłacenia za pomocą SMS.

Aby móc korzystać ze sprawozdania finansowego organizacji innej SFJSOI konieczne jest posiadanie wersji fillup o numerze 6.10 lub wyższym.

Więcej informacji: e-Sprawozdania finansowe na CIT-8.pl  oraz o plikach JPK_SF na jpk.info.pl

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U. 2020 poz. 342).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF