SI Spis inwentarza (wywieszka)

Wersja: 04.12.2012 | Pobrań: 4217
Brak głosów

Opis: SI Spis inwentarza (wywieszka)

Inwentarz jest pierwszą z działań spisowych czynnością podejmowaną przez jednostkę. Dokonuje się go na dzień rozpoczęcia działalności, aktualizując następnie poprzez dokonywane okresowo spisy oraz kontrole stanu majątku firmy. Wywieszka inwentaryzacyjna nie stanowi pełnego spisu stanowiącego dokument księgowy, jest drukiem umieszczanym w magazynie, często w jego oznaczonej części, zawierającym stan majątku znajdującego się w danym miejscu. W przypadku umów z rozliczeniem sprzętu, stanowić może podstawę do sporządzenia protokołu zdawczego i odbiorczego sprzętu powierzonego.

W przypadku spisów z natury wywieszka może być podstawą spisu, niemniej sam spis nie powinien opierać się wyłącznie o przepisanie wywieszki. Spis z natury każdorazowo powinien być sporządzany w oparciu o faktyczną inwentaryzację sprzętu znajdującego się na stanie podmiotu. Przeniesienie (przepisanie) wywieszki inwentaryzacyjnej do arkusza spisowego powinno stanowić podstawę wprowadzenia uwag na arkuszu przez osoby uczestniczące w spisie z natury, odpowiadające materialnie za stan spisywanego majątku.

Nie ma wymogów formalnych, by wywieszka była podpisywana przez pracownika. W przypadku wywieszki stanowiącej dokument kontrolny należy sporządzać ją w oparciu o podwyższone kryteria staranności, w szczególności podpisy osoby odpowiedzialnej za powierzony inwentarz. 

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.