Dziennik Gazeta Prawna
SSE-M (2) (archiwalny) Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-M (2) (archiwalny) Informacja o rozliczeniu podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

00
112
Wersja: (2)
Obowiązywał od 03.03.2005 do 14.01.2012

Do czego stosuje się SSE-M (2)

Informacja składana jest na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", jako załącznik do deklaracji PIT-5 i CIT-2.
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego: - będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, - będących wspólnikami spółek osobowych,prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600, z późn. zm.), zwaną dalej ”ustawą o SSE”, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art.6 ust.1 ustawy. Wzór formularza obowiązywał w latach 2005-2011 i częściowo w 2012 r. (do 14 stycznia).

Formularz archwialny, obowiązywał do 14.01.2012 r.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF