UdPDO Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

Wersja: 25.05.2018 | Pobrań: 5454 | Obowiązuje od: 2018-05-25
3.5 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (2 głosy)

Opis: UdPDO Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)

Powierzenie danych osobowych odbywa się co do zasady między klientem a administratorem danych osobowych.  Między tymi podmiotami dochodzi bowiem do udzielenia zgody na wykorzystanie danych podmiotu powierzającego dane (jego własnych informacji). Podmiot, który uzyskuje możliwość przetwarzania na podstawie takiej zgody może jednak w ramach swojej jednostki (zakładu pracy) zatrudniać pracowników, podmioty zewnętrzne, zleceniodawców itp. które samodzielnie nie uzyskały od powierzającego dane – zgody na posługiwanie się nimi i jakiekolwiek przetwarzanie. W efekcie przetwarzanie przez te osoby danych jest możliwe wyłącznie po:

  • Uzyskaniu upoważnienia do przetwarzania w ramach czynności prowadzonych przez administratora danych,
  • Wyłącznie na wyraźne polecenie administratora danych. 

Innymi słowy, jeśli zatrudniona osoba uzyska upoważnienie do przetwarzania danych, to nie może ona swobodnie z nich korzystać – a jedynie do wykonywania powierzonych mu czynności w zakresie , w jakim wystąpi polecenie przetwarzania (polecenie służbowe określonego zachowania w ramach firmy, zakładu pracy itp.). 
W efekcie podstawowym dokumentem, jaki podpisać powinny osoby posiadające dostęp do danych osobowych – jest upoważnienie do ich przetwarzania. Taki dokument dotyczyć powinien przede wszystkim pracowników działu kadr – co do danych pracowników, kandydatów do pracy, działu sprzedaży, zaopatrzenia, marketingu  - danych klientów,  szczególności w zakresie posiadanych baz. Upoważnienie powinno obejmować każdorazowe wszystkie możliwe drogi powierzania danych przez danego zatrudnionego. 
W umowie o powierzaniu danych pomiędzy ADO i podmiotem zewnętrznym winien znaleźć się zapis na podstawie którego ADO może upoważniać zatrudnionych do przetwarzania danych w imieniu tego podmiotu.
 

Wzory druków przygotowane przez firmę PHAROS

Podstawa prawna:

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.l nr 119).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.