UPSS Umowa powierzenia samochodu służbowego pracownikowi

Wersja: 16.04.2015 | Pobrań: 2209
Brak głosów

Opis: UPSS Umowa powierzenia samochodu służbowego pracownikowi

Pracownik może uzyskać do używania w ramach czynności służbowych oraz prywatnych pojazd stanowiący mienie służbowe. W takim przypadku osobie takiej co do zasady odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Od odpowiedzialności tej pracownik może się jednak uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.
Powierzenie mienia, w tym samochodu powinno odbywać się na podstawie pisemnej umowy, która wskazywać powinna podstawowe zasady korzystania z mienia. Umowa powinna wskazywać:

  1. Warunki zawarcia umowy (czas, miejsce, strony umowy).
  2. Precyzyjne oznaczenie powierzanego samochodu.
  3. Wskazanie wyposażenia pojazdu o ile pojazd wyposażony jest w szczególne elementy, które powinny być dodatkowo wskazane ze względu na ryzyko ich samodzielnego wykorzystywania lub kradzieży.
  4. Wskazanie przedmiotu umowy - potwierdzenie powierzenia pojazdu oraz objęcia przez pracownika pojazdu samochodowego w posiadanie łącznie z przyjęciem odpowiedzialności za powierzone mienie.
  5. Zasady korzystania z pojazdu, w tym prawa i obowiązki stron umowy, a także warunki korzystania z niego wyłącznie dla celów służbowych lub również do celów prywatnych.
  6. Ukształtowanie odpowiedzialności za szkody w pojeździe.
  7. Warunki rozwiązania umowy.
  8. Podpisy stron umowy.

Umowa może zawierać warunki korzystania z pojazdu lub odsyłać w tym zakresie do odpowiednich regulaminów wewnętrznych pracodawcy.

Szybki i praktyczny – Kalkulator kilometrówka na e-pity.pl pozwoli Ci wyliczyć koszty w zależności od pojemności pojazdu oraz przebytego dystansu.

Podstawa prawna:

Art. 124 z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.