Aktualnie obowiązujący druk

UWdWO (archiwalny) Upomnienie wzywające do wykonania obowiązków wynikających z nakazu

Wersja: 29.07.2014 | Pobrań: 501 | Obowiązuje od: 2007-11-22 do: 2014-12-02
Brak głosów

Opis: UWdWO (archiwalny) Upomnienie wzywające do wykonania obowiązków wynikających z nakazu

W wyniku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy może zostać nałożony na pracodawcę nakaz płatniczy lub usunięcie nieprawidłowości. W przypadku braku realizacji nakazów płatniczych lub nakazów usunięcia nieprawidłowości w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy inspektor kieruje upomnienie do pracodawcy. Za upomnienie należy wnieść opłatę równą czterokrotności kosztów wysłania przesyłki poleconej. Po jej doręczeniu, pracodawca ma siedem dni na wywiązanie się ze zobowiązań określonych w nakazie. Jeśli tego nie zrobi, inspektor wszczyna postępowanie egzekucyjne, którego koszty obciążają pracodawcę, choć w wyjątkowych przypadkach mogą być one umorzone.
Koszty te zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2005 nr 229 poz. 1954);
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2007 nr 89 poz. 589);
Zarządzenie nr 16/07 Głównego Inspektora Pracy z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.