Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: VAT-11 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

VAT-11 (3) (archiwalny) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu

00
251
Wersja: (3)
Obowiązywał od 01.04.2013 do 17.02.2014

Do czego stosuje się VAT-11 (3)

Deklarację dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu składają osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami w rozumieniu art.15 ustawy i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

Deklarację należy złożyć do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby podatnika w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub w przypadku osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania podatnika

Pola jasne wypełnia podatnik, pola ciemne wypełnia organ podatkowy. Formularz należy wypełniać na maszynie, komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami.

Podstawa prawna

Art. 99 ust.11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF