VAT-7 (19) - w. ang. (archiwalny) (2019) GOODS AND SERVICES TAX (VAT) RETURN

Wersja: (19) | Pobrań: 6015 | Obowiązuje od: 2019-02-01 do: 2019-12-01
Brak głosów

Opis: VAT-7 (19) - w. ang. (archiwalny) (2019) GOODS AND SERVICES TAX (VAT) RETURN

The VAT-7 form is submitted for a specific month of a given year. The declaration should include those activities in relation to which the tax liability occurred in that period. Accordingly, the tax deduction can only be made in the settlement for the period in which the taxpayer, in accordance with the VAT Act, has the right to deduct. Therefore, the most important thing for the preparation of a correct VAT-7 declarationis that:

  •   include the transaction in the proper settlement period,
  •   apply the correct VAT rate to the taxable activities carried out.

VAT-7 VAT declaration are submitted by the taxpayers referred to in Article 15 of the Act, obliged to submit monthly returns, in accordance with Article 99 paragraph 1 of the Act.
 
The declaration shall be submitted to the tax office competent for the place of performing taxable activities; if such activities are performed in the area covered by the scope of activities of various tax offices - the tax office competent for the taxpayer's registered office address, if the taxpayer is a legal person or an organizational unit without legal personality, or the tax office competent for the place of residence, if the taxpayer is an individual. 
The return is submitted only by means of electronic communication.
The declaration shall be submitted by the 25th day of the month following each subsequent tax period.
 
More information on the calculation rules and VAT returns can be found in the guides at www.vat-7.pl
 

Remember, when you fill out the form, read it carefully in the final version or consult a specialist! The templates of forms, letters, declarations or contracts provided by us must always be properly processed, supplemented or adapted to your situation. Remember that by signing a document you are shaping your rights or obligations with it, so keep an eye on the changes and its completion. Due to the uniqueness of each action, you have to assess on your own or based on the opinion of a specialist whether the form you used was used in accordance with the factual, legal or intended purpose.
 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 193),
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1023).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.