Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: EW_JPK_V7 (2) JPKomat - kreator ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - z wysyłką JPK_V7M/JPK_V7K (2) (poprzedni kreator)
VAT-ZD (1) - w. ang. (archiwalny) NOTIFICATION OF TAXABLE BASE AND OUTPUT VAT ADJUSTMENT

VAT-ZD (1) - w. ang. (archiwalny) NOTIFICATION OF TAXABLE BASE AND OUTPUT VAT ADJUSTMENT

00
2972
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2013 do 31.10.2020

Do czego stosuje się VAT-ZD (1) - w. ang.

The notice of adjustment of the taxable amount and of the amount of output tax shall be attached to the VAT return: VAT-7, VAT-7K and VAT-7D. If in part B. there is no space for entering another debtor, another VAT-ZD attachment should be attached, where items 10 and 11 should be completed on the last submitted declaration.

The attachment together with the main declaration should be submitted to the tax office competent for the taxpayer (creditor) at the date of submission of the tax return, in which the taxpayer makes the correction referred to in Article 89a paragraph 1 of the Act.

The attachment together with the main tax return can be sent to the e-Declarations system.

More information on the rules of calculation and VAT return can be found in the guides at www.vat-7.pl

Legal basis:
Ordinance of the Minister of Finance of 14 December 2012 on the template of the notice of adjustment of the tax base and the amount of output tax (Journal of Laws of 2012, item 1451);
Art. 89a sec. 5 of the VAT Act of 11 March 2004 (Journal of Laws of 2011, No. 177, item 1054, as amended), hereinafter referred to as the "Act".

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. z 2012 poz. 1451); Art. 89a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF