Dziennik Gazeta Prawna
WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

00
1405
Wersja: 27.04.2018
Obowiązuje od 27.04.2018

Do czego stosuje się WIA-WN

Wniosek o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać wiążącą informację akcyzową w zakresie wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego. 

Dane jakie wnioskodawca powinien uzupełnić : 

  • przewidywana przez wnioskodawcę klasyfikacja według nomenklatury scalonej CN lub rodzaj wyrobu akcyzowego,
  • informacja o powtórnym wydaniu WIA,
  • nazwa handlowa wyrobu,
  • informacja o wydanej i ważnej wiążącej informacji taryfowej (WIT),
  • informacja o złożonych wnioskach o wydanie WIT,
  • informacja o wydanych interpretacjach prawa podatkowego w zakresie rodzaju wyrobu akcyzowego oraz złożonych wnioskach o wydanie takich interpretacji,
  • szczegółowe dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji podmiotu.

Do wniosku o wydanie WIA załącza się dokumenty odnoszące się do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, w szczególności próbki, fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta, lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi podatkowemu dokonanie właściwej klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego lub określenie rodzaju wyrobu akcyzowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. 2018 poz. 793); Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej (Dz.U. 2019 poz. 985).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF