Wn-OP (archiwalny) Wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%

Wersja: 02.08.2019 | Pobrań: 3777 | Obowiązuje od: 2019-10-01 do: 2020-01-01
2.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.7 (3 głosy)

Opis: Wn-OP (archiwalny) Wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy według stawki 17,75%

Począwszy od 1 października 2019 r. płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych stosować będą do wypłacanych wynagrodzeń i świadczeń nową skalę podatkową. Zaliczka na podatek ustalana będzie w 2019 r. w oparciu o stopę podatkową 17%, natomiast podatek roczny wyniesie 17,75%. Oznacza to, że mogą zdarzyć się przypadki, w których zaliczka na podatek będzie niższa niż podatek roczny co w efekcie zmusi podatnika do dopłaty podatku. Jeżeli podatnik nie jest zainteresowany łącznym płaceniem podatku na koniec roku, powinien on złożyć płatnikowi wniosek o zastosowanie do zaliczek na podatek stawki 17,75% w miejsce standardowo stosowanej stawki 17%. Nowa stawka ma zastosowanie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r., od 2020 r. płatnik będzie już standardowo przy ustalaniu zaliczek stosował stawkę podatku 17%, takiej wysokości będzie również roczny podatek PIT dla podstawy opodatkowania w przedziale do 85.528 zł.  
Płatnik, stosując się do wniosku, rozliczenia dokonuje następująco:
Wartość przychodu minus koszty podatkowe (zastosowane według nowych wyższych wartości) minus składki ZUS pobrane od zatrudnionego/świadczeniobiorcy = podstawa opodatkowania x 17,5% = podatek – kwota wolna od podatku (nowa wartość miesięczna 43,76 zł) – 7,75% kwoty podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej od wynagrodzenia zatrudnionego = zaliczka do zapłaty po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.