WoDOPF Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Wersja: 18.08.2014 | Pobrań: 1979 | Obowiązuje od: 2013-04-01
Brak głosów

Opis: WoDOPF Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy podatnik składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy. Wniosek należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego.

Przyczyną złożenia wniosku o dokonanie odczytu może być:

  • zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wymiana pamięci fiskalnej kasy,
  • zapełnienie się pamięci fiskalnej,
  • lub inna przyczyna, np. zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym.

Termin załatwienia sprawy przez urząd skarbowy: do jednego miesiąca od daty wpływu kompletnego i poprawnego wniosku o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej oraz umożliwienia dokonania odczytu. W przypadku śmierci podatnika obowiązek przedłożenia kasy celem dokonania odczytu należy do obowiązków spadkobierców.

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy dokonywany jest przy pomocy serwisanta kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego, w terminie uzgodnionym przez pracownika urzędu skarbowego z pozostałymi uczestnikami (w tym podatnikiem). Odczyt powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (DZ. U. z 2013 r. poz 363) - załącznik nr 3.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.