Aktualnie obowiązujący druk

WoKK (archiwalny) Wniosek o wydanie karty kierowcy

Wersja: 08.09.2015 | Pobrań: 7691 | Obowiązuje do: 2021-01-01
3.5 5 | Głosów: 11
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.5 (11 głosów)

Opis: WoKK (archiwalny) Wniosek o wydanie karty kierowcy

Karta kierowcy jest dokumentem ze zdjęciem, który zawiera dane kierowcy, prawa jazdy, kraj, w którym została wydana oraz zdjęcie jej właściciela. Każdy kierowca, który prowadzi pojazdy na terenie Unii Europejskiej, w których wymagane jest używanie tachografu cyfrowego jest zobowiązany do posiadania karty kierowcy. Jest ona wydawana na okres 5 lat. Na chipie umieszczonym na karcie zapisane są dane dotyczące samej karty oraz dane zapisane przez tachograf. Dane zapisywane przez tachograf dotyczą miejsca i czasu pracy oraz paramentów związanych z typem wykonywanej działalności, pokonanym dystansem i parametrami pojazdu. 
 
Na karcie zapisywane są:
• numer karty oraz organ wydający,
• kraj, w którym została wydana,
• data wydania karty oraz okres jej ważności,
• imię i nazwisko kierowcy,
• data urodzenia kierowcy,
• numer prawa jazdy podany we wniosku o kartę i do którego karta jest przyporządkowana.
 
W przypadku karty kierowcy jedynym uprawnionym do złożenia wniosku oraz wniesienia opłaty za wydanie lub wznowienie jest kierowca. 
 
Do wniosku o wydanie karty kierowcy składanego w formie pisemnej, dołącza się następujące załączniki odpowiadające następującym standardom:
• Kopia awersu i rewersu prawa jazdy (kserokopia w skali 2:1),
• fotografia kierowcy (rozmiar: 3,5cm x 4,5cm),
• kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty (kserokopia w skali 1:1).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1494)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1410)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.