Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
WoPDB (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

WoPDB (archiwalny) Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

00
1100
Wersja: 28.01.2013
Obowiązywał do 19.08.2015

Do czego stosuje się WoPDB

Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę można złożyć w każdym momencie i na  każdym etapie robót budowlanych, czyli zarówno wtedy, gdy budowa nie została rozpoczęta, jak i w momencie, gdy została zakończona. Przenieść można również część zamierzenia inwestycyjnego, szczególnie jeśli inwestycja objęta wnioskiem może samodzielnie funkcjonować.

Nie ma znaczenia kto był inwestorem i na kogo zostaje przeniesiona decyzja. Może to być zarówno spółka jak i osoba fizyczna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa po upływie 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Warunkiem przeniesienia pozwolenia na budowę jest:

  • zgoda poprzedniego inwestora (należy ją zawrzeć w umowie sprzedaży nieruchomości),
  • przejęcie przez nowego inwestora warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (jest związany wszelkimi nakazami, zakazami i ograniczeniami, które wynikają z decyzji),
  • należy wykazać, że nowy inwestor ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W przypadku odstąpienia od projektu budowlanego przez poprzedniego inwestora, wszystkie ciężary przechodzą na przejmującego (odstępujący od projektu ponosi karę uzależnioną od kategorii obiektu). Podobnie jak w przypadku zgody o przeniesienie przy przyjęciu warunków umowy wymagana jest zgoda wszystkich osób.

Dokumenty wymagane:

  • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie,
  • oświadczenie osoby, która przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji,
  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością,
  • jeśli budowa została rozpoczęta to kopia dziennika budowy,
  • kopia decyzji pozwolenia na budowę,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF