WoPZNP Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (z PIT)

Wersja: 19.03.2014 | Pobrań: 1641
3 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (1 głos)

Opis: WoPZNP Wniosek o przyspieszenie terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (z PIT)

Chociaż przepisy prawa nie wskazują na konkretne przypadki, w których pozytywnie powinien zostać rozpatrzony wniosek o przyspieszenie zwrotu nadpłaty podatku PIT, to wniosek taki jest dopuszczalny. Uznać należy, że podlega on rozpatrzeniu jak każdy inny wniosek w postepowaniu, a organ powinien się do wniosku ustosunkować. W praktyce zdarza się, że wniosek taki sprawia, że organy podatkowe przyspieszają nieformalnie postepowanie w stosunku do danego podatnika na zasadzie działania na jego korzyść.

Standardowy termin zwrotu nadpłaty, określonej przez podatnika w zeznaniu PIT wynosi do 3 miesięcy od dnia złożenia tych zeznań albo deklaracji. Jeżeli zwrot wynika z korekty – termin ten liczy się od daty złożenia korekty. Nadpłata może wynikać też z tzw. czynności sprawdzających, podejmowanych przez organ skarbowy. Jeżeli podatnik otrzyma pismo w sprawie nadpłaty i zgodzi się z przedstawionym tam stanowiskiem, zwrot następuje w terminie do 3 miesięcy od upływu daty do złożenia sprzeciwu (podatnik ma na to 14 dni).
Standardowymi metodami przyspieszenia zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (wynikającego z deklaracji PIT) są:

  • jak najszybsze złożenie deklaracji podatkowej w związku z liczeniem terminu na zwrot w określony sposób (3 miesiące liczy się od daty złożenia, czyli im szybciej złożysz – tym szybciej uzyskasz zwrot),
  • jak najszybsze złożenie deklaracji podatkowej ze względu na mniejszą ilość wniosków w tym czasie (szacuje się, że większość podatników rozlicza się w kwietniu, deklaracje składane wcześniej nie będą zatem czekały w kolejce, na ich rozpatrzenie; zostaną rozpatrzone automatycznie po ich przekazaniu organowi),
  • wysyłanie druków za pomocą internetu (wniosek w tej formie nie musi być przetwarzany – wprowadzany do systemu komputerowego lecz trafia do niego automatycznie, zatem szybciej podlega on rozpatrzeniu).

Podstawa prawna:

Art. 77 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012, poz. 749 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.