Aktualnie obowiązujący druk

WoRWZP-Kr (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Kraków

Wersja: 20.01.2020 | Pobrań: 3152 | Obowiązuje od: 2020-01-20 do: 2022-05-04
2.3 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 2.3 (3 głosy)

Opis: WoRWZP-Kr (archiwalny) Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Kraków

We wniosku należy wpisać adres stałego miejsca zameldowania, lub w przypadku braku stałego adresu zameldowania - adres zameldowania czasowego. W sytuacji, gdy brak pobytu stałego i braku pobytu czasowego - wpisać należy udokumentowany adres zamieszkania.
Numer REGON podaje się gdy właścicielem jest przedsiębiorca.
Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają ustalonego nr PESEL.
Sprawę załatwia:
 1. Referat Rejestracji Pojazdów I, II dla Krakowa-Śródmieścia oraz Krowodrzy
  - al. Powstania Warszawskiego 10, Kraków, telefon 12 616 9472, faks 12 616 9119, 12 616 9178
 2. Referat Rejestracji Pojazdów III dla Krakowa-Nowej Huty
  - os. Zgody 2, Kraków, telefon 12 616 8745, faks 12 616 8929
 3. Referat Rejestracji Pojazdów IV dla Krakowa-Podgórza
  - ul. Wielicka 28a, Kraków, telefon 12 616 5756, faks 12 616 5743

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jes podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Opłata za wydanie:
  • tablic rejestracyjnych samochodowych 80 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • tablic motocyklowych 40 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • tablic motorowerowych 30 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • tablic indywidualnych:
   • samochodowych 1 000 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
   • motocyklowych 500 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • dowodu rejestracyjnego54 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • pozwolenia czasowego 13,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • kompletu nalepek legalizacyjnych 12,50 zł,
  • nalepki kontrolnej 18,50 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
  • 40 zł dodatkowa tablica rejestracyjna z przeznaczeniem na bagażnik + 0,50 zł opłata ewidencyjna +12,50 komplet nalepek legalizacyjnych
 3. Wpłat można dokonywać na odpowiedni rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłat należy załączyć do wniosku.
 5. Dowód wpłaty z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdu musi zawierać: numer VIN/nadwozia i numer rejestracyjny pojazdu.

Szczegółowe informacje:

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. Nr 155, poz. 1232 ze zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.