Dziennik Gazeta Prawna
WoUPR-C Dane dotyczące podmiotów powiązanych

WoUPR-C Dane dotyczące podmiotów powiązanych

00
492
Wersja: 30.04.2015
Obowiązuje od 30.04.2015

Do czego stosuje się WoUPR-C

Formularz Dane dotyczące podmiotów powiązanych stanowi załącznik do Informacji dodatkowej, którą należy złożyć wraz z wnioskiem w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Część C należy wypełnić w przypadku, gdy w punkcie A.7 wnioskodawca zaznaczył opcję „Tak”.
W razie konieczności tabelę należy powielić i przedstawić dane odrębnie dla każdego z podmiotów.
Dane przedsiębiorstw powiązanych należy uzupełnić proporcjonalnie danymi dotyczącymi każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego takiego przedsiębiorstwa powiązanego, znajdującego się na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz.U. 2015 poz. 531).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF