WOWAC-L Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Lublin

Wersja: 18.12.2012 | Pobrań: 524
Brak głosów

Opis: WOWAC-L Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Lublin

Wymagane wnioski

 • USC-001-01 - wniosek o wydanie odpisu aktu.

Wymagane załączniki

 • Dokumenty (kopie) wykazujące interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu, jeżeli uprawnienie do pobrania odpisu nie wynika z pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której dotyczy akt stanu cywilnego (patrz: informacje dodatkowe).

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty,
 • dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu (w przypadku braku pokrewieństwa wnioskodawcy w stopniu uprawniającym do pobrania odpisu).

Sposób i miejsce składania dokumentów

 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Archiwum aktów stanu cywilnego
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1511.
 • odpis aktu zgonu - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Stanowisko ds. rejestracji zgonów
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1530.
 • za pośrednictwem poczty:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Leszczyńskiego 20
  20-069 Lublin

Wymagane opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

 • odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł. 

Sposób i miejsce odbioru dokumentów

 • odpis aktu urodzenia lub małżeństwa - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Archiwum aktów stanu cywilnego
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 4 (parter)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1511.
 • odpis aktu zgonu - osobiście:
  Urząd Stanu Cywilnego
  Stanowisko ds. rejestracji zgonów
  ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 205 (piętro II)
  20-069 Lublin
  tel. 81 466 1530.
 • za pośrednictwem poczty: 

list polecony na adres wnioskodawcy.

 

Termin załatwienia sprawy

 • osobiście - od ręki,
 • pocztą 3 dni + czas przesyłki.

Informacje dodatkowe
Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy. Inne osoby i instytucje - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).
http://www.um.lublin.pl

Podstawa prawna:

- art. 79 i 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.