Aktualnie obowiązujący druk

WOWAC-Sz (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Szczecin

Wersja: 23.12.2012 | Pobrań: 110 | Obowiązuje do: 2017-05-14
Brak głosów

Opis: WOWAC-Sz (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Szczecin

1. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego (USC-13).

Do wglądu:

  1. dokument tożsamości wnioskodawcy.

2. Opłaty: 

Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za wielojęzyczny odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za odpis zupełny - 33,00 zł,
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku - 24,00 zł,
  • za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.

3. Termin załatwienia sprawy:
Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).
4. Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).
5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
6. Uwagi:
Sprawy załatwia się w:
USC Szczecin w pokoju 213, tel. (91) 42 45 258,
Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 – stanowisko pracy ds. USC, pokój 12, tel. (91) 46 01 256.

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

http://eurzad.szczecin.pl

Podstawa prawna:

- art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.