Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WOWAC-Sz Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Szczecin
WOWAC-Sz (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Szczecin

WOWAC-Sz (archiwalny) Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Szczecin

00
116
Wersja: 23.12.2012
Obowiązywał do 14.05.2017

Do czego stosuje się WOWAC-Sz

1. Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia aktu stanu cywilnego (USC-13).

Do wglądu:

  1. dokument tożsamości wnioskodawcy.

2. Opłaty: 

Opłata skarbowa:

  • za odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za wielojęzyczny odpis skrócony - 22,00 zł,
  • za odpis zupełny - 33,00 zł,
  • za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku - 24,00 zł,
  • za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.

3. Termin załatwienia sprawy:
Od ręki (w sprawach szczególnie skomplikowanych zgodnie z kpa).

4. Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

5. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

6. Uwagi:
Sprawy załatwia się w:
USC Szczecin w pokoju 213, tel. (91) 42 45 258,
Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40 stanowisko pracy ds. USC, pokój 12, tel. (91) 46 01 256.

O dokumenty stanu cywilnego może się ubiegać osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

http://eurzad.szczecin.pl

Podstawa prawna

- art. 79 - 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późniejszymi zmianami)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF