Aktualnie obowiązujący druk

WoWAM-Ł (archiwalny) Podanie o wydanie odpisu aktu małżeństwa skrócony/zupełny/wielojęzyczny Łódź

Wersja: 23.12.2012 | Pobrań: 103 | Obowiązuje do: 2017-05-04
Brak głosów

Opis: WoWAM-Ł (archiwalny) Podanie o wydanie odpisu aktu małżeństwa skrócony/zupełny/wielojęzyczny Łódź

Odpisy z akt stanu cywilnego otrzymuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia a po upływie roku kalendarzowego w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi (al. Piłsudskiego 100). W archiwum Urzędu Stanu Cywilnego znajdują się akta stanu cywilnego zdarzeń, które nastąpiły na terenie Łodzi w ciągu ostatnich 100 lat oraz akta stanu cywilnego odtworzone w postępowaniu sądowym w okresie od dnia 28 października 1947 do 30 kwietnia 1952 roku.

Odpisy wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • jej wstępnych (rodzice, dziadkowie)
 • jej zstępnych (dzieci, wnuki)
 • rodziców
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • Oraz na wniosek sądu lub innego organu państwa.

Z wnioskiem może wystąpić także każda osoba, która wykaże interes prawny do otrzymania dokumentu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa
 • dowód osobisty,
 • udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Opłata skarbowa:

 • odpis skrócony 22 zł,
 • odpis zupełny 33 zł,
 • wielojęzyczny odpis skrócony 22 zł.

http://bip.uml.lodz.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 188 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. 1998, Nr 136, poz. 884 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.