WoWDR-Ol Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub nalepki kontrolnej Olsztyn

Wersja: 27.08.2013 | Pobrań: 511
Brak głosów

Opis: WoWDR-Ol Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub nalepki kontrolnej Olsztyn

Wydanie wtórnika lub wymiana tablic/tablicy rejestracyjnych

 1. Wniosek o wymianę lub wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 2. Załącznikami do wniosku są:  
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli byłą wydana,
  • zaświadczenie z Policji potwierdzające fakt zgłoszenia kradzieży tablicy/tablic rejestracyjnych, w przypadku ich kradzieży,
  • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta - załącznik nr 2

ponadto, przy odbiorze wtórnika tablicy/tablic rejestracyjnych:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne podlegające wymianie,
 • tablicę rejestracyjną w celu jej zalegalizowania, jeżeli właściciel wnioskował o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej,
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.
 • Wydanie wtórnika lub wymiana karty pojazdu

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu
 2. Załącznikami do wniosku o wydanie wtórnika karty pojazdu są: 

W przypadku pojazdu zarejestrowanego i nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu:

 • wypełniony wniosek
 • dowód rejestracyjny z wpisem jeszcze ważnego terminu badań technicznych,
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

W przypadku pojazdu zarejestrowanego i nastąpiła zmiana właściciela łącznie ze zmianą właściwości urzędu:

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika karty – załącznik nr 1 oraz wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód rejestracyjny z wpisem jeszcze ważnego terminu badań technicznych,
 • tablice rejestracyjne,
 • dokument/dokumenty własności pojazdu,
 • zaświadczenie wydane przez Urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany, potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu,
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy OC lub dowód opłacenia składki za  to ubezpieczenie.

W przypadku utraty karty przed pierwszą rejestracją nowego pojazdu:

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu – załącznik nr 1 oraz wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dokument/dokumenty własności pojazdu,
 • zaświadczenie od dealera, potwierdzające wydanie przedmiotowej karty,
 • pełnomocnictwo, w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta

Wydanie wtórnika lub wymiana tablic/tablicy rejestracyjnych
Wydanie wtórnika lub wymiana karty pojazdu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2007 r., Nr 186, poz. 1322 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 roku w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2007 r., Nr 137, poz. 968 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.