Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WoWDR-Sz Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Szczecin
WoWDR-Sz (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Szczecin

WoWDR-Sz (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Szczecin

00
453
Wersja: 07.01.2013
Obowiązywał do 31.12.1969

Do czego stosuje się WoWDR-Sz

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego

Załączniki:

 • dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie z ostatniego badania technicznego,
 • karta pojazdu - jeśli była wydana.

Do wglądu:

 • polisa OC,
 • dokument tożsamości właściciela,
 • pisemne pełnomocnictwo oraz odpowiedni dokument tożsamości pełnomocnika w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, to wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.

Opłata administracyjna:

 • za blankiet dowodu rejestracyjnego - 54,00 zł,
 • za blankiet pozwolenia czasowego - 18,50 zł (na wniosek).

Opłata ewidencyjna :

 • za dowód rejestracyjny - 0,50 zł,
 • za pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki, z zachowaniem procedury rejestracji czasowej z urzędu (czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie dowodu rejestracyjnego z Warszawy - do 30 dni).

Uwagi:

Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

http://eurzad.szczecin.pl

Podstawa prawna

- § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). - § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF