WoZV(180) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 180 dni

Wersja: 14.04.2013 | Pobrań: 779
Brak głosów

Opis: WoZV(180) Wniosek o zwrot różnicy podatku od towarów i usług w terminie 180 dni

Podatnik, który nie dokonuje czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz poza tym terytorium ma możliwość złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie standardowym 180 dni. Wniosek taki złożony może być z trzech przyczyn.

Po pierwsze, możliwe jest nieprowadzenie w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych, a nabywanie towarów lub usług, które posłużą czynnościom opodatkowanym w okresach następnych. Zgodnie z zasadą odliczenia podatku, można go dokonać co do zasady w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u dokonującego dostawy lub świadczącego usługę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, nie wcześniej niż w okresie, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą przeprowadzeni czynności.   

Po drugie może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik miał prawo odliczyć podatek VAT w poprzednim okresie lub w jednym z dwóch poprzednich okresów lecz świadomie lub nieświadomie zwlekał z odliczeniem i wykazał je dopiero obecnie, przy czym akurat zbiegło się to z czasem, w którym nie prowadził on czynności opodatkowanych.

Po trzecie wreszcie może zdarzyć się sytuacja, że podatnik przez dłuższy już czas nie wykonuje czynności opodatkowanych i przenosił podatek naliczony na kolejne miesiące. W końcu zdecydował się on wystąpić z wnioskiem o zwrot zamiast o przeniesienie podatku naliczonego na kolejny już okres rozliczeniowy.  
Wniosek o zwrot w terminie 180 dni składa się w deklaracji podatkowej zaznaczając odpowiednie pole deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, VAT-7D. Do standardowego zwrotu w terminie 180 dni nie trzeba składać dodatkowego pisma w sprawie, nie jest ono konieczne (co nie znaczy że jego złożenie jest błędem).
Oprócz standardowego terminu 180 dni, podatnik nie dokonujący transakcji opodatkowanych w Polsce lub za granicą ma prawo do pisma z wnioskiem o przyspieszenie terminu zwrotu nadwyżki ze 180 do 60 dni. Pismo takie wymaga uzasadnienia oraz oprócz niego konieczne jest złożenie zabezpieczenia majątkowego.

Podstawa prawna:

Art. 87 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.