WWR Wyjaśnienie wzajemnych rozliczeń

Wersja: 30.07.2015 | Pobrań: 1141
Brak głosów

Opis: WWR Wyjaśnienie wzajemnych rozliczeń

W trakcie inwentaryzacji podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe firmy zobowiązane są dokonać wyjaśnienia wzajemnych rozliczeń oraz ustalić faktyczną wartość zobowiązań na dzień inwentaryzacji.

Inwentaryzacji aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów - dokonuje się drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

Wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych poprzez pismo do kontrahenta powinno obejmować prośbę o potwierdzenie sald kont bieżących rozliczeń lub wskazanie niezgodności z kwotą wskazaną w piśmie do kontrahenta. Wniosek powinien również zawierać pole na ustalenie i wskazanie przyczyny niezgodności lub uwag do uzgodnień. Pismo ze strony kontrahenta powinno zostać odesłane przedsiębiorcy i staje się dokumentem w procesie inwentaryzacji. Jednostka ma zatem obowiązek pismo to zatrzymać i przechowywać w dokumentacji przez 5 lat obrotowych.

Uzgodnienie z reguły przyjmuje wyraz wzajemności, tzn. kontrahent, który otrzyma wezwanie o potwierdzenie salda będzie również występował o takie potwierdzenie wzajemne w okresie własnej inwentaryzacji. Inwentaryzacji tego rodzaju nie dokonują natomiast osoby, stosujący uproszczoną księgowość - w formie KPiR, ewidencji przychodów lub też są osobami nie prowadzącymi działalności (np. prowadzący najem).

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013, poz. 330)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.