Aktualnie obowiązujący druk

WZ (archiwalny) Wydanie materiałów na zewnątrz

Wersja: 07.05.2013 | Pobrań: 1162 | Obowiązuje do: 1969-12-31
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: WZ (archiwalny) Wydanie materiałów na zewnątrz

Wyprowadzenie materiałów firmy poza siedzibę jednostki dokumentowane powinno być udokumentowane poprzez wystawienie dokumentu magazynowego „wydanie zewnętrzne”. Dokument ten stanowi dokument magazynowy, niezbędny do ustalenia stanu towarów handlowych i materiałów oraz prawidłowego sporządzenia spisu z natury.
Dokument „Wydania materiałów na zewnątrz” wystawiać należy w przypadku prowadzenia magazynu i dokumentowania dokumentami magazynowymi obrotu w jednostce. Niezależnie od dokumentu wydania zewnętrznego wystawiać należy standardowe dowody księgowe, w szczególności faktury, paragony, dowody wewnętrzne itp. Dokument WZ nie stanowi zamiennika tych dokumentów i nie może być traktowany jako standardowy dowód księgowy jednostki.
Dowody wydań zewnętrznych wpływają na stan gospodarki magazynowej. W chwili sporządzania spisu z natury stanowią podstawę do sporządzenia księgowego stanu materiałów w jednostce i porównania go ze stanem faktycznym, ustalonym na podstawie spisu z natury (remanentu). W przypadku różnic braki i niedobory lub nadwyżki musza być odpowiednio rozliczone.
Wydanie zewnętrzne nie musi oznaczać sprzedaży materiału. Również przeniesienie między jednostkami firmy lub wykonanie przesunięć celem najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów cywilnoprawnych stanowi podstawę do objęcia materiału dowodem wydania – jako materiału nie znajdującego się wewnątrz jednostki ewentualnie z uwagą o możliwości powrotnego przyjęcia go na stan.
W przypadku sporządzania spisu z natury powinien on obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.    

Podstawa prawna:

Par. 28 ust. 1rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003, nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.