Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WZS-1M (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
WZS-1M (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

WZS-1M (3) (archiwalny) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

00
2362
Wersja: (3)
Obowiązywał do 26.02.2020

Do czego stosuje się WZS-1M (3)

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za okres składa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, o której mowa w art.1 pkt 1 ustawy oraz spółka, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Formularz należy złożyć do dnia 28 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (wpłaty z zysku za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 tego miesiąca, w wysokości należnej za miesiąc poprzedni, bez składania deklaracji).

Formularz należy składać w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 154, poz.792, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą". 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia trybu i terminów dokonywania wpłat z zysku oraz składania deklaracji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a także określenia wzorów tych deklaracji (Dz.U. Nr 21, poz.100, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF