Aktualnie obowiązujący druk

ZAP-3 (1) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Wersja: (1) | Pobrań: | Obowiązuje od: 2012-01-01 do: 2014-04-08
4.9 5 | Głosów: 8
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.9 (8 głosów)

Opis: ZAP-3 (1) (archiwalny) Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem

Formularz ZAP-3 jest przeznaczony dla osoby fizycznej, spełniającej łącznie poniższe kryteria:

  • jest objęta rejestrem PESEL
  • nie prowadzi działalności gospodarczej
  • nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
  • nie jest płatnikiem podatków
  • nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne.

Formularz służy do zgłoszenia: aktualnego adresu miejsca zamieszkania (część B.2), danych kontaktowych (część B.3) oraz informacji dotyczącego osobistego rachunku bankowego (część B.4).

Podanie informacji o rachunku nie jest obowiązkowe, jeżeli składający nie wybiera tej formy zwrotu nadpłaty podatku. Na wskazany rachunek będą dokonywane ewentualne zwroty nadpłaty lub podatku. Można podać taki rachunek, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest składający. Wpisane dane dotyczące rachunku aktualizują poprzedni stan danych. Zaznaczenie kwadratu w poz. 23 oznacza rezygnację przez składającego z otrzymywania ewentualnego zwrotu nadpłaty lub podatku dochodowego na rachunek osobisty. Kraj siedziby kraju należy podać, gdy rachunek prowadzony jest za granicą.
Osobą reprezentującą składającego może być jedynie osoba uprawniona do reprezentowania, np. opiekun prawny, kurator, pełnomocnik określony w pełnomocnictwie. Poz. 24-27 należy wypełnić jedynie w przypadku osoby reprezentującej składającego.

Formularz ZAP-3 należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej informacji na temat formularza ZAP-3: www.zap-3.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) - zgodnie z art.9 ust. 1d.;
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz.U. 2011 nr 298 poz. 1765) - załącznik nr 3.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.