Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZAS-SC (2) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej
ZAS-SC (1) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

ZAS-SC (1) (archiwalny) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej

00
181
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się ZAS-SC (1)

W przypadku zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika, zaświadczenie wydawane jest za zgodą podatnika wyrażoną na piśmie, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym, albo w formie dokumentu elektronicznego.

Organy podatkowe wydają zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych rozwiązanej spółki cywilnej (ZAS-SC) na żądanie byłego wspólnika tej spółki.

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz wniosku.
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.  

Wymagane dokumenty można m.in. dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, o ile wnioskodawca posiada podpis elektroniczny potwierdzonego założony z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach

Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2015 poz. 2355). - załącznik nr.7

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF