ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Wersja: (4) | Pobrań: 2377 | Obowiązuje od: 2019-07-26
1.3 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.3 (3 głosy)

Opis: ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Formularz wypełnia organ podatkowy, podając nazwę oraz adres organu podatkowego, dane kontrolowanego (nazwę pełną/nazwisko, pierwsze imię; identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz adres siedziby/zamieszkania).
W części B  zawiadomienia urząd podaje zakres kontroli, rodzaj podatku oraz okres, który jest objęty kontrolą.

Zgodnie z art. 81b § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy – Ordynacja podatkowa uprawnienie do skorygowania deklaracji:

  • ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli podatkowej – w zakresie objętym kontrolą;
  • przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej.

Korekta złożona w czasie trwania kontroli podatkowej nie wywołuje skutków prawnych.
Organ podatkowy zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności (art. 81b § 2).

Części E nie wypełnia się w przypadku sporządzenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego.
Niewypełnienie poz. 21 i poz. 25 oznacza brak zgody na wszczęcie kontroli lub niezłożenie wniosku o wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodnie z art. 282b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (Dz.U. 2019 poz. 1380).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.