ZMTR (archiwalny) Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych

Wersja: 27.11.2012 | Pobrań: 515 | Obowiązuje do: 2006-08-18
Brak głosów

Opis: ZMTR (archiwalny) Zgłoszenie montażu tablic i urządzeń reklamowych

Montaż tablic i urządzeń reklamowych na budynkach wymaga zgłoszenia. Wypełniony wniosek należy złożyć do starosty wraz z oświadczeniem o tytule prawnym do dysponowania gruntem, szkicem i rysunkami określającymi wygląd reklamy i sposób jej montażu. 

W niektórych przypadkach potrzebna jest zgoda zarządcy drogi ( w przypadku reklam zawieszonych między budynkami nad ulicą, które mogą utrudniać widoczność kierowcom). 

Po dokonaniu zgłoszenia należy poczekać z pracą przy reklamie 30 dni. Jeśli starosta nie złoży sprzeciwu, można rozpocząć montaż reklamy. 

Reklamy wolnostojące wymagają pozwolenia na budowę. Starosta przeprowadza postępowanie administracyjne, by sprawdzić kompletność wniosku. Ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli w tym czasie nie wyda decyzji, nakładana jest na niego kara umowna liczona za każdy dzień zwłoki. Jeśli starosta odmówi wydania pozwolenia, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odwołania się do wojewody. 

Podstawa prawna:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.