Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PB-12 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
ZoTRRB-Wr (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wrocław

ZoTRRB-Wr (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Wrocław

00
415
Wersja: 29.07.2013
Obowiązywał do 16.02.2021

Do czego stosuje się ZoTRRB-Wr

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • oświadczenie kierownika budowy,
  • oświadczenie kierownika robót,
  • zaświadczenie kierownika budowy/robót o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • zaświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
  • kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • kopia strony tytułowej zarejestrowanego dziennika budowy,
  • pełnomocnictwo z opłatą skarbową (jeśli występuje pełnomocnik).

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania. Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna pozwolenie wygasa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF