Dziennik Gazeta Prawna
ZoZPPM Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

ZoZPPM Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych

00
379
Wersja: 08.01.2021
Obowiązuje od 08.01.2021

Do czego stosuje się ZoZPPM

Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych zawiera:

 • oznaczenie organu egzekucyjnego,
 • nazwa i siedziba spółki, gdzie podaje się: nazwisko i imię dłużnika zajętej wierzytelności i adres,
 • data, w której nastąpiło wystawienie zawiadomienia,
 • numer zawiadomienia oraz nazwę i adres siedziby spółki lub imię i nazwisko, oraz adres zamieszkania zobowiązanego,
 • oznaczenie zobowiązanego, jak i oznaczenie wierzyciela,
 • w tabeli należy podać:
  •  numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego,
  • numer tytułu wykonawczego,
  • dane dotyczące dochodzonych należności pieniężnych: termi
  • końcową częścią tabeli jest sekcja z danymi dotyczącymi należności: termin płatności, kwota należności głównej oraz informacje dotyczące odsetek.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. 2021 poz. 26).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF