Dziennik Gazeta Prawna
ZRB-Ł Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Łódź

ZRB-Ł Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych Łódź

00
487
Wersja: 31.07.2013

Do czego stosuje się ZRB-Ł

Wymagane dokumenty:

  1. zgłoszenie,
  2. należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki,
  3. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Termin załatwienia sprawy do 30 dni.

Więcej informacji:

http://bip.uml.lodz.pl

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF