Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ER-13 Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS
ZUS ER-13 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

ZUS ER-13 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS

00
1346
Wersja: 15.10.2020
Obowiązywał od 29.10.2018 do 26.11.2020

Do czego stosuje się ZUS ER-13

Zaświadczenie w sprawie świadczeń przyznanych przez ZUS wydawany jest przez organ na żądanie świadczeniobiorcy, który składa wniosek w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej w celu wydania zaświadczenia w sprawie emerytury, renty lub innego świadczenia.

Wniosek powinien zawierać dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres do korespondencji. 

W części DANE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA świadczeniobiorca powinien podać rodzaj i numer świadczenia, jednostkę ZUS, która przyznała świadczenie, miesiąc lub okres za jaki ma zostać wystawione świadczenie.

Więcej informacji można można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu http://www.zus.pl

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF