Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ERP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Wersja: 2765/18 | Pobrań: 15002 | Obowiązuje od: 2018-11-05 do: 2021-09-08
Brak głosów

Opis: ZUS ERP-7 (archiwalny) Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Zaświadczenie ZUS ERP-7 potwierdza  okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także  byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaświadczenia, pracodawca lub osoba przez niego upoważniona  powinna bazować na dokumentach pracowniczych,  m.in. listy płac, karty wynagrodzeń.

Pracodawca w zaświadczeniu ujmuje:

  • okres zatrudnienia danego pracownika, informację na jakim stanowisku był zatrudniony pracownik , rodzaj wykonywanej pracy oraz uzupełnia wymiar czasu pracy,
  • datę do kiedy pracownik pobierał wynagrodzenie, okresy, w których pracownik pobierał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, okres zasiłkowy,  w jakich okresach pobierał zasiłek opiekuńczy lub świadczenia rehabilitacyjne,
  • okresy urlopu bezpłatnego, urlopu bezpłatnego udzielonego na wychowanie dzieci lub urlopu wychowawczego,
  • wynagrodzenie pracownika, przychód (dochód) lub uposażenie w wybranym okresie.
  • informację, w którym oddziale ZUS i pod jakim numerem konta (NKP) zgłaszał swoich pracowników do 31.12.1998r.
  • dokumenty, na podstawie których wystawił zaświadczenie.

Zaświadczenie ZUS RP-7 jest wymagane przy składaniu wniosku o emeryturę, załączane powinno być również do głównego wniosku przy ubieganiu się o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Więcej informacji: http://www.zus.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1383, z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.