Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERP-9 Oświadczenie o braku dokumentów
ZUS ERP-9 (archiwalny) Oświadczenie o braku dokumentów

ZUS ERP-9 (archiwalny) Oświadczenie o braku dokumentów

00
2339
Wersja: 2719/18
Obowiązywał od 05.11.2018 do 12.07.2022

Do czego stosuje się ZUS ERP-9

W celu udokumentowania brakującego okresu zatrudnienia pracownik opócz zeznań świadków składanych na formularzu ZUS ERP-8, powinien złożyć również własne oświadczenie na formularzu ZUS ERP-9.

Składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 Kodeksu karnego) za składanie fałszywych zeznań. 

Musi ono przedstawiać powody niemożności złożenia dokumentacji jako potwierdzenie, że pracownik nie jest w stanie uzyskać kopii lub odtworzyć brakujących dokumentów. Jednym z powodów niemożności odzyskania brakujących dokumentów może być fakt, iż:

- dokumentacja potwierdzająca okresy zatrudnienia (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia itp.) uległa zniszczeniu lub zagubieniu,

- zakład pracy uległ likwidacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF