Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej - wersja papierowa
ZUS ERR-W (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

ZUS ERR-W (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej

00
743
Wersja: 2712/18
Obowiązywał od 05.11.2018 do 01.07.2019

Do czego stosuje się ZUS ERR-W

Wniosek ZUS ERR-W zastąpił dotychczas wypełniany formularz ZUS Rw-3. Przysługująca osobie pełnoletniej renta rodzinna lub jej część może być wypłacona na wniosek tej osoby:
- opiekunowi, który sprawował opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem przez niego pełnoletności,
- innej osobie uprawnionej do części renty rodzinnej,
- wnioskodawcy.

Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej należy złożyć w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. Wniosek powinien zawierać dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (nazwisko, imię pierwsze, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu), dane adresowe osoby zainteresowanej, symbol i numer świadczenia).

W części drugiej formularza należy wybrać jedną z dostępnych opcji dotyczącą przekazywania renty rodzinnej lub jej części: na nazwisko osoby zainteresowanej pod podany adres zameldowania/zamieszkania/korespondecji w Polsce, rachunek bankowy lub na nazwisko osoby upoważnionej.

Więcej informacji można można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych Zakładu http://www.zus.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF