ZUS EZZ-inf (archiwalny) Informacja do wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą

Wersja: 1336/17 | Pobrań: 1498 | Obowiązuje od: 2017-12-06 do: 2023-03-22
2 5 | Głosów: 2
Twoja ocena: Brak Średnia: 2 (2 głosy)

Opis: ZUS EZZ-inf (archiwalny) Informacja do wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą

Gdy mieszkasz za granicą, za pomocą tego formularza możesz przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informacje: 

  • o zmianie swoich danych adresowych,
  • o zmianie nazwiska/imienia,
  • dotyczące wypłaty polskiego świadczenia,
  • o zmianie numeru rachunku bankowego.

Jeśli mieszkasz w Polsce, wypełnij formularz EZP.

Jeśli mieszkasz za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym, na Twój wniosek wypłacimy Ci świadczenie na Twój rachunek bankowy prowadzony w państwie w którym mieszkasz (z zastrzeżeniem punktów 5, 6 i 7).

Wniosek prześlij do tej placówki ZUS, która wydała decyzję w Twojej sprawie. Dane adresowe placówki znajdziesz w decyzji.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.